VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Podmienky

Vitajte na stránke www.topa-workwear.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3A, Domžale, 1230 Domžale (ďalej len spoločnosť).

Internetový obchod www.topa-workwear.sk umožňuje nákup rôznych produktov. Internetový obchod je voľne prístupný na internete. Naše produkty, podrobné informácie a ceny produktov sú prezentované v internetovom obchode. Podmienky nákupu sú stanovené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Online predaj na portáli www.topa-workwear.sk realizuje spoločnosť Streamas d.o.o. so sídlom a prevádzkou na adrese Bistriška cesta 3a, 1230 Domžale. Od 10.2.2009 je spoločnosť zapísaná v súdnom registri Okresného súdu v Ľubľane pod číslom 2009/3469. Základné imanie: 7 500 EUR.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú prevádzkovanie internetového obchodu, zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Kupujúci je viazaný všeobecnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke www.topa-workwear.sk v deň odoslania objednávky Kupujúci odoslaním objednávky na kúpu vybraných produktov na našej stránke potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. celé Všeobecné obchodné podmienky a že s nimi súhlasí. Streamas d.o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné obchodné podmienky. Nové zmenené všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zmeny.

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky činnosti, ktoré internetový obchod www.topa-workwear.sk (ďalej len webová stránka) umožňuje. Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov. Pozorne si ich prečítajte. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ak s nimi nesúhlasíte v celom rozsahu, nesmiete používať našu webovú stránku a naše služby. Všeobecné obchodné podmienky predstavujú platnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou.

Stránka sa poskytuje „tak, ako je“ a Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa vlastníckych práv, predajnosti alebo vhodnosti produktov prezentovaných na stránke na akýkoľvek účel.

Vlastník webovej stránky zabezpečí, aby informácie na webovej stránke boli podrobné a aktuálne. Zároveň si majiteľ stránky vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo zastaviť dopĺňanie obsahu stránky. Okrem toho môže vlastník webovej stránky kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť služby, produkty, ceny alebo programy popísané na tejto webovej lokalite.

Identifikácia spoločnosti

Názov spoločnosti: Streamas d.o.o.

Adresa firmy: Bistriška cesta 3a, 1230 Domžale

IČ DPH: SI79969887

Registračné číslo: 3485099000

IBAN TRR: SI56 0310 4100 0456 061

Email: info@topa-workwear.sk

 

1 VYMEDZENIE POJMOV

Spoločnosťou je Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3A, Domžale, 1230 Domžale, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.topa-workwear.sk.

Webová stránka je webová stránka dostupná na adrese www.topa-workwear.sk a prevádzkovaná spoločnosťou, ktorá prevádzkuje aj internetový obchod.

Používateľom je každá fyzická osoba, ktorá používa webovú stránku.

Zákazníkom (alebo „vy“) je každá fyzická osoba, ktorá uskutoční nákup v internetovom obchode.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovary a služby na účely mimo rámca svojej odbornej alebo zárobkovej činnosti. Všetci kupujúci sa na účely týchto všeobecných podmienok považujú aj za spotrebiteľov.

Zásady ochrany osobných údajov sú dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré prebieha v rámci webovej stránky. Uvedené zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii tu.

Zásady používania súborov cookie sú dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o používaní súborov cookie, ktoré prebieha v rámci webovej stránky. Zásady používania súborov cookie sú k dispozícii tu.

 

 1. INTERNETOVÝ OBCHOD

Všeobecné obchodné podmienky určujú prevádzkovanie internetového obchodu, určujú práva a povinnosti užívateľa a internetového obchodu a upravujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a zákazníkom. Kupujúci je viazaný všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré platia v čase nákupu (v čase zadania online objednávky). Pri každej objednávke bude užívateľ informovaný o všeobecných obchodných podmienkach. Zadaním objednávky užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami.

Potvrdenie všeobecných obchodných podmienok pri zadávaní objednávky v našom internetovom obchode predstavuje záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou. Pred potvrdením objednávky si pozorne prečítajte Všeobecné obchodné podmienky. Ak nesúhlasíte s našimi všeobecnými podmienkami, nemôžete využívať služby nášho internetového obchodu. Rovnako nie je možné čiastočne súhlasiť so všeobecnými podmienkami. Na dokončenie nákupu musíte prijať všetky Všeobecné obchodné podmienky platné v čase nákupu.

Nákupy na stránke www.topa-workwear.sk môžu uskutočňovať právnické osoby, živnostníci (sp), združenia a iné organizácie/firmy, ako aj fyzické osoby.

Značku James & Nicholson je možné zakúpiť len ako právnická osoba.

 

 1. Používanie internetového obchodu

Spoločnosť prevádzkuje internetový obchod v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Internetový obchod je zákazníkom kedykoľvek k dispozícii a spoločnosť si vyhradzuje právo dočasne deaktivovať alebo zastaviť internetový obchod bez predchádzajúceho upozornenia.

Je možné, že internetový obchod bude dočasne nedostupný z dôvodu údržby a aktualizácie internetového obchodu alebo že nebude možné dočasne vykonávať platby. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Vám môžu vzniknúť pri údržbe a/alebo aktualizácii internetového obchodu.

 

 1. Zadanie objednávky v internetovom obchode

Kúpna zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky kupujúcim (kupujúcemu bude doručený potvrdzujúci e-mail so statusom „Objednávka potvrdená“). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné nákupné podmienky nemenné a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho. Kúpna zmluva sa elektronicky nahráva na server spoločnosti.

Proces nákupu:

 1. Krok: Kupujúci si v ponuke internetového obchodu vyberie požadovaný produkt a množstvo a výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Ak chce kupujúci kúpiť niekoľko rôznych položiek, musí postup zopakovať pre každú položku samostatne. Keď zákazník dokončí proces výberu položky, môže pokračovať v procese nákupu kliknutím na tlačidlo „Skontrolovať a objednať“.
 2. Krok: V tomto kroku kupujúci vyplní formulár svojimi osobnými údajmi, ktoré sú potrebné pre doručenie požadovanej objednávky:
 • meno a priezvisko,
 • adresa doručenia (ulica a číslo domu, mesto a PSČ),
 • daňové identifikačné číslo spoločnosti a spoločnosti (iba pre právnické osoby),
 • tvoje telefónne číslo,
 • Vaša emailová adresa.
 1. Po vyplnení formulára si kupujúci môže v určitých prípadoch vybrať medzi viacerými možnosťami doručenia a k objednávke pridať ďalšie produkty alebo služby. V tomto kroku je kupujúci informovaný aj o predpokladanom termíne dodania. Pred dokončením objednávky má kupujúci možnosť výberu medzi rôznymi spôsobmi platby. V závislosti od zvoleného výberu je pred dokončením nákupu vypočítaná konečná suma na úhradu objednávky. Kupujúci potvrdí proces nákupu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“.
 2. Krok: Po dokončení nákupu webová stránka zobrazí zákazníkovi potvrdzujúcu správu, že objednávka bola úspešne odoslaná a podrobnosti o objednávke boli odoslané. Okrem toho dostane kupujúci na emailovú adresu uvedenú v bode 2. potvrdzovací email, ktorý obsahuje prehľad objednávky, návod na použitie objednaných produktov a návod na zrušenie nákupu. zmluvy alebo reklamácie v prípade, že kupujúci nie je spokojný s produktom alebo ho už nechce.

 

Náklady na dopravu na:

 • 2 kg sú 5,5 EUR. Cena doručenia je rovnaká ako pri dobierke.
 • od 2 kg do 5 kg, cena doručenia je 6,0 EUR
 • od 5 kg do 10 kg, cena doručenia je 6,5 EUR
 • od 10 kg do 20 kg, cena doručenia je 6,8 EUR
 • od 20 kg do 40 kg, cena doručenia je 13,0 EUR
 • od 40 kg, cena dopravy je zadarmo.

 

Zhromaždené osobné údaje slúžia výlučne na účely doručenia tovaru na konkrétnu adresu. Ak chcete nákup uskutočniť ako právnická osoba, musíte pri objednávke alebo dopyte uviesť aj názov spoločnosti a daňové číslo spoločnosti.

Za správne a pravdivé zadané osobné údaje zodpovedá výlučne kupujúci internetového obchodu www.topa-workwear.sk.

 

Dohody o predaji, kúpe a podmienky predaja/kúpy môžu byť rôzne, ale v konečnom dôsledku sú platné len zmluvy potvrdené písomne.

Pri väčších odberoch je možná špeciálna úprava.

Spoločnosť Streamas d.o.o. pre Vás s viac ako 30-ročnými skúsenosťami vie zabezpečiť aj potlač a výšivku na zakúpené produkty.

Pred ďalším spracovaním (potlač alebo výšivka) tovar skontrolujte, nakoľko na neskoršie reklamácie ohľadom odchýlok farieb, veľkostí a množstva nemôžeme brať ohľad.

Všetky produkty v internetovom obchode sú vybavené informáciami získanými z vyhlásenia o produkte alebo z pokynov dodávateľa, preto spoločnosť Streamas d.o.o. nemôže niesť zodpovednosť za prípadné chyby v údajoch.

Upozorňujeme, že po potvrdení objednávky vám naúčtujeme hodnotu celého vášho nákupu vrátane všetkých nákladov na dopravu alebo iných nákladov spojených s nákupom. Pred nákupom vás budeme informovať o akýchkoľvek dodatočných nákladoch. V súvislosti so zvoleným spôsobom platby môžu vzniknúť dodatočné náklady.

 

Registrácia a platba

Pre nákup v internetovom obchode www.topa-workwear.sk nie je potrebná registrácia užívateľského účtu. Používatelia majú tiež možnosť nakupovať bez registrácie s expresnou pokladňou cez službu Paypal.

Kúpna zmluva medzi Streamas d.o.o. a kupujúcim je uzavretá v momente, keď Streamas d.o.o. odošle kupujúcemu prvú elektronickú správu o stave jeho objednávky (číslo objednávky). Týmto sa všetky ceny, ako aj ostatné podmienky považujú za dohodnuté a záväzné pre obe zmluvné strany.

III. Ceny, spôsoby platby a akcie

Ceny

Všetky ceny na stránke sú v EUR a vrátane DPH. Ceny sú platné od momentu zadania objednávky. Ponuka platí do odvolania.

UPOZORNENIE: Ide o internetový obchod špecializovaný na maloobchodný predaj, ktorý je určený najmä koncovým zákazníkom (B2C). Svoj nákup môžu realizovať aj právnické osoby (B2B), je však dôležité zvážiť možnosť odchýlky konečnej kúpnej ceny z dôvodu vypočítanej DPH. V prípade nezrovnalosti Vám následne vrátime sumu dane z pridanej hodnoty alebo Vám ju vrátime vo forme kreditu, ktorý si zákazníci môžu uplatniť pri ďalšom nákupe. V takom prípade je hodnota konečného nákupu primerane znížená o uvedenú sumu.

Ak chcete s našou spoločnosťou nadviazať B2B vzťah a nakúpiť väčšie množstvo našich produktov, môžete nám napísať aj na info@topa-workwear.sk.

 

 

 

 

Spôsob platby

V našom internetovom obchode môžete použiť nasledujúce spôsoby platby:

 • Dobierka - v hotovosti alebo platobnou kartou uhradí kupujúci účet doručovateľovi, ktorý tovar doručí na adresu kupujúceho;
 • Platba kreditnou kartou;
 • Platba cez PayPal.

 

Platba na dobierku

Za objednaný tovar zaplatíte doručovateľovi balíka prostredníctvom autorizovanej zásielkovej služby. Dobierka je možná pri nákupe v hodnote do 150€. V prípade neakceptovania budeme postupovať podľa všeobecných obchodných podmienok.

*Neprijatie objednávky

Prosíme každého zákazníka, aby si vyzdvihol objednané položky, ktoré neboli včas stornované alebo stornované. Kupujúci je podľa Záväzkového poriadku povinný objednaný balík prevziať a tiež ho zaplatiť. V opačnom prípade vám môžu vzniknúť dodatočné náklady.

Platba kreditnou kartou

Po zadaní online objednávky bude zákazník presmerovaný do zabezpečenej aplikácie online bankovníctva. Streamas d.o.o. využíva technológiu https://stripe.com na online platby.

Platba cez Paypal účet

Po zadaní online objednávky bude kupujúci presmerovaný na online platobnú službu Paypal.

Na uskutočnenie platby musí mať kupujúci svoj Paypal účet.

Uskutočnením objednávky v internetovom obchode www.topa-workwear.sk sa zaväzujete uhradiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru pri zvolení dobierky. Pri preberaní zásielky je potrebné podpísať prípadné sprievodné dokumenty (dodací list, ...).

Tovar ste povinný pred prevzatím vizuálne a numericky skontrolovať a prípadné viditeľné poškodenia zapísať na obale alebo tovare.

Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť zvolený spôsob platby pomocou autentifikačných prostriedkov. Okrem toho si vyhradzujeme právo ďalej skúmať vami zvolený spôsob platby tým, že vás požiadame o zaslanie dokladu o platbe.

Boli ste informovaní, že musíte zaplatiť celú sumu objednávky (vrátane nákladov súvisiacich s transakciou a doručením) zvoleným spôsobom platby. Zaručujete, že máte možnosť a právo vykonávať transakcie pomocou vašej kreditnej karty alebo iného zvoleného spôsobu platby.

 

Zľava

Zľavy v internetovom obchode sa nesčítavajú. Na jeden nákup je možné uplatniť len jednu zľavu.

V prípade čiastočného vrátenia balíka, ktorý mal zľavu, je zľava z balíka odpočítaná a kúpna cena je vrátená bez vypočítanej zľavy.

 

 

Akcie

Stránka tiež ponúka zľavy a iné akcie, ktoré znižujú ceny produktov (ďalej len „Akcie“). Každá kampaň je ponúkaná za zníženú cenu na určité (obmedzené) obdobie, ktoré je špecifikované pri každej jednotlivej kampani. Znížená cena platí na všetky nákupy počas trvania kampane.

Informujeme Vás, že niektoré kampane sú obmedzené len na nových používateľov, ktorí ešte v našom internetovom obchode nenakúpili. V tomto prípade sa uvedená akcia nevzťahuje na existujúcich používateľov. Akýkoľvek pokus o využitie takýchto propagácií bude okamžite zablokovaný a e-mailové adresy použité na uvedené zneužitie budú bez predchádzajúceho upozornenia vymazané. Zľavy a iné propagačné akcie sa zvyčajne nekumulujú, pokiaľ nie je pre každú jednotlivú akciu výslovne uvedené inak.

 1. Cena a dodanie tovaru

Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na doručenie nájdete v internetovom obchode, kde máte tiež možnosť výberu spôsobu doručenia. Naša spoločnosť ponúka dva spôsoby doručenia: štandardné. Pri zadávaní objednávky sa Vám zobrazí cenový prehľad pozostávajúci z nákladov na nákup, dodania a celkových nákladov.

Náklady na dopravu na:

 • 2 kg sú 5,5 EUR. Cena doručenia je rovnaká ako pri dobierke.
 • od 2 kg do 5 kg, cena doručenia je 6,0 EUR
 • od 5 kg do 10 kg, cena doručenia je 6,5 EUR
 • od 10 kg do 20 kg, cena doručenia je 6,8 EUR
 • od 20 kg do 40 kg, cena doručenia je 13,0 EUR
 • od 40 kg, cena dopravy je zadarmo.

Pri výbere spôsobu platby na dobierku Vám kuriérska služba účtuje náklady na doručenie balíka, ktoré sú vypočítané pri objednávke. Ak si zvolíte platbu kreditnou kartou alebo PayPal, nebudeme vám účtovať uvedenú cenu.

Vami objednané produkty Vám doručíme na adresu, ktorú ste zadali ako dodaciu adresu na našej stránke.

Pri produktoch a tovare, ktorý je skladom, je obvyklá dodacia lehota 3-5 pracovných dní, väčšinou sa jedná o produkty, ktoré sú objednané do 12:00 a sú expedované ešte v ten deň. Pri produktoch, ktoré nie sú skladom je obvyklá dodacia lehota 20 až 30 pracovných dní (v Streamas d.o.o. sa snažíme dodať objednané produkty, ktoré nie sú skladom do 10-15 pracovných dní) po prijatí objednávky Vás budeme informovať o o presnom čase dodania Vás budeme informovať e-mailom. V prípade možnej nedostupnosti objednaného tovaru Vás budeme o zmenách informovať a umožníme Vám aj stornovanie objednávky, výmenu objednaného tovaru alebo inú dohodnutú možnosť, ktorá Vám bude vyhovovať. Streamas d.o.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu z dôvodu omeškania s výrobcom. Ak je dodacia lehota dlhšia ako dva mesiace, môže kupujúci odstúpiť od objednávky. Kupujúci má nárok na náhradu škody len v prípade, ak je chyba na našej strane. Ak spoločnosť Streamas d.o.o. nemôže dodať tovar a produkty, je povinná bezodkladne vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Streamas d.o.o. si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ak kupujúci nemá vyrovnané všetky svoje záväzky.

Predpokladaný termín dodania je zákazníkovi k dispozícii po zadaní objednávky. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade zvýšeného dopytu alebo oneskorenia doručovacej služby. Dodávky sa zvyčajne uskutočňujú pred poludním. Ak si balík nemôžete vyzdvihnúť počas doručovania, kuriérska služba sa pokúsi so zákazníkom dohodnúť na novom spôsobe a mieste doručenia.

Ak kuriér zákazníka nekontaktuje, pokúsi sa balík doručiť znova nasledujúci pracovný deň. V prípade neúspešného pokusu o doručenie kuriér zásielku uloží na pošte. O uložení zásielky je adresát informovaný SMS/e-mailovou notifikáciou alebo písomným oznámením o uložení zásielky do domovskej schránky. Po uplynutí lehoty na prevzatie zásielky sa balík s obsahom vracia späť odosielateľovi.

Suma zaplatená za neúspešne doručené a vopred zaplatené objednávky je automaticky vrátená do 8 (ôsmich) pracovných dní po zaznamenaní vrátenia zásielky na sklade, alebo po potvrdení spoločnosti, že balík nebol úspešne doručený.

Bezpečnostné upozornenia pre použitie všetkých produktov

Používanie produktov z nášho internetového obchodu môže predstavovať určité riziko pre život a zdravie. Musíte výslovne potvrdiť, že chápete, že používanie uvedených produktov predstavuje také riziko, ktoré plne akceptujete. Objednávkou a/alebo používaním uvedených produktov potvrdzujete, že ste boli informovaní o uvedených rizikách, medzi ktoré môže patriť riziko ochorenia, úrazu, invalidity alebo smrti. Nesiete plnú zodpovednosť za všetky dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z objednávky a/alebo používania produktov.

Pred použitím akéhokoľvek produktu si musíte prečítať návod na použitie.

Každý výrobok musí byť pred použitím testovaný na bezpečnosť. Ak si nie ste úplne istí, ako produkt otestovať, produkt nepoužívajte, upozornite nás na to alebo produkt vráťte.

Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepriame alebo priame škody vyplývajúce z používania produktov objednaných na webovej stránke, bez ohľadu na to, či zákazník alebo tretia osoba tieto produkty použila správne alebo nesprávne. Toto vylúčenie platí v plnom rozsahu povolenom zákonom.

V prípade zodpovednosti za škodu voči Spoločnosti obmedzuje Spoločnosť svoju zodpovednosť za škodu na trojnásobok trhovej ceny produktu.

Snažíme sa poskytovať čo najpodrobnejšie a najpresnejšie popisy produktov a fotografie. Nemôžeme však zaručiť, že všetky informácie o produkte a fotografie sú úplne presné. Keďže niektoré produkty môžu pochádzať od rôznych dodávateľov, sú možné menšie odchýlky v balení alebo vzhľade produktu. Uvedené odchýlky žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu ani funkčnosť produktu.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy (kupujúci – fyzická osoba alebo spotrebiteľ)

Zákazník, ktorý uskutoční nákup v našom internetovom obchode, má právo odstúpiť od zmluvy. Uvedené odstúpenie od zmluvy je možné do 14 dní odo dňa doručenia objednávky, o čom doručovateľská služba Spoločnosť informuje. Zákazník svoje rozhodnutie nemusí zdôvodňovať. Uvedené právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na kupujúcich fyzických osôb, ktoré nadobúdajú alebo používajú tovary a služby na účely mimo rámec svojej odbornej alebo zárobkovej činnosti.

Prehlásenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za včasné, ak je podané v lehote na odstúpenie od zmluvy. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môžete podať na vopred pripravenom formulári alebo nám ho zaslať e-mailom. Formulár je dostupný v záložke „Právo na odstúpenie od kúpy“ v spodnej časti webovej stránky. Dôkazné bremeno v súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy uvedeného v tomto článku nesie spotrebiteľ.

V prípade odstúpenia od zmluvy má kupujúci právo na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru, nie však na dobropis!

Po zadaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy musíte vrátiť výrobky do 14 dní od dátumu vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Tovar zašlite na našu adresu: Streamas d.o.o, Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana. Tovar sa považuje za vrátený včas, ak ho odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie. Nepoškodené produkty musíte vrátiť v nezmenenom množstve zabalené v pôvodnom obale alebo v obaloch, ktoré chránia produkty rovnako ako pôvodné balenie. Poškodené produkty, produkty v prispôsobených množstvách alebo produkty zabalené v nevhodnom obale nemôžete vrátiť. Vráťte produkty ako balík a nie ako poštovú zásielku; následne balík označte reklamačným kódom, ktorý ste obdržali pri vybavovaní reklamácie. Ak zásielku neoznačíte príslušným kódom (t. j. ak zásielku podáte bez reklamačného kódu), môže sa doba vybavenia Vašej reklamácie výrazne predĺžiť. V prípade odstúpenia od zmluvy hradíte len náklady na vrátenie tovaru, tieto náklady sú nevratné.

V prípade, že ste za objednaný tovar už zaplatili, vrátime Vám ihneď, najneskôr však do 8 pracovných dní od odoslania balíka na našu adresu, všetky nami prijaté a vami uskutočnené platby v súvislosti s objednávkou. Balík sa považuje za odoslaný na našu adresu, keď ho náš sklad zaregistruje ako vrátený balík. Vyhradzujeme si právo zadržať prijatú platbu až do zaplatenia produktov, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy.

Prijaté platby vám budú vrátené rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri nákupe. V prípade platby na dobierku vraciame kúpnu cenu na číslo TRR, ktoré ste uviedli vo formulári.

Výnimky z práva na odstúpenie od kúpy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpy, ktorej predmetom je:

 • poskytovanie služby, ak sa jej realizácia začala s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpy a ak bola plne poskytnutá (napríklad: dobierka, expresná doprava, poistenie balíka);
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť v lehote na odstúpenie od kúpy;
 • predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • predaj tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo skaze;
 • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ochranný obal bol po dodaní poškodený (napríklad: kozmetika, čistiace prostriedky, leštiace pasty a plavky, spodná bielizeň, ponožky);
 • predaj tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr.: set/sada, všetky produkty z ponuky "produkt s prekvapením", obidva produkty z ponuky 1+1 zdarma, akýkoľvek DARČEK) ;
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri kúpe, pričom ich dodanie je možné najneskôr do 30 dní a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. ;
 • vykonanie neodkladných opráv alebo údržby, ktoré si spotrebiteľ výslovne vyžiadal od predávajúceho; to neplatí pre objednávky služieb a objednávky, ktorých predmetom je predaj tovaru, okrem náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu, ak boli uzatvorené počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovar neobjednal v vopred;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • predaj periodickej tlače, okrem predaja na základe zmluvy o predplatnom a predaja kníh, ktoré nie sú dodávané v ochrannom obale;
 • poskytovanie ubytovacích služieb za iným účelom ako ubytovanie, preprava tovaru, prenájom vozidiel, poskytovanie stravovacích služieb alebo poskytovanie služieb spojených s trávením voľného času a podľa ktorého sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutom termíne . . ;
 • prenos elektronického obsahu, ktorý nie je na fyzickom nosiči, ak sa jeho prenos začal s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uviedol, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpy (napr. , e-knihy).

UPOZORNENIE: Ak dobrovoľne vrátite nezrušiteľný produkt mimo 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, mimo 14-dňovej lehoty na vrátenie od oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo produkt, ktorý nebol zakúpený v našom obchode, tento produkt bude vrátený iba po zaplatení poplatku 10 EUR, čo sú náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie, inak bude produkt zničený.

 1. Sťažnosti

Ak zistíte, že ste dostali nevhodný alebo poškodený produkt, máte možnosť požiadať o reklamáciu produktu.

 1. a) Garancia doručenia

Navyše garantujeme bezchybné doručenie, ktoré môžete reklamovať do 48 hodín od prevzatia produktu.

Ak boli vaše produkty poškodené pri preprave alebo nezodpovedajú vašej objednávke, informujte nás o chybe do 48 hodín od doručenia. Pošlite nám e-mail s fotografiou balíka (štítok musí byť jasne viditeľný aj na fotografii) a prijatého produktu s jasne označeným poškodeným miestom.

Vašu požiadavku spracujeme prednostne v čo najkratšom čase a poskytneme Vám náhradný produkt.

Ak bude reklamácia podaná neskoro, bude sa považovať za reklamáciu výrobku.

UPOZORNENIE : Streamas d.o.o. akceptuje iba vrátenie balíkov obsahujúcich produkty, ktoré boli zakúpené na webovej stránke. Pred odoslaním produktu späť k nám skontrolujte potvrdenie objednávky alebo faktúru, či ste produkt zakúpili v našom internetovom obchode. Ak nám pošlete produkt, ktorý nebol zakúpený v našom internetovom obchode, nezodpovedáme za vašu chybu a balík nebude vrátený.

 1. c) Reklamácia výrobku z dôvodu vážneho poškodenia

Ak je váš výrobok poškodený, nahláste poškodenie ihneď po zistení, v každom prípade však najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia poškodenia. Pošlite nám e-mailom fotografiu alebo video poškodeného produktu, pomocou ktorého môžete jasne preukázať, že produkt nefunguje. V prípade potreby Vás tiež požiadame o zaslanie predmetného produktu, aby sme ho mohli skontrolovať, či nie je poškodený.

Vašu reklamáciu produktov, ktoré boli poškodené nesprávnym alebo nevhodným používaním alebo správaním, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru, nebudeme môcť vybaviť. Ak si želáte, aby sme vám predmetný produkt zaslali späť po zamietnutí vašej reklamácie, zašleme vám ho späť a naúčtujeme vám náklady spojené s doručením uvedeného produktu.

vii. Poriadna hanba

Závažnú škodu možno uplatniť v týchto prípadoch:

 • ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné použitie alebo uvedenie na trh;
 • ak produkt nemá vlastnosti potrebné pre konkrétne použitie, pre ktoré si zákazník produkt zakúpil a o ktorom bol alebo mal byť predávajúci informovaný;
 • ak produkt nemá vlastnosti a funkcie, ktoré boli výslovne alebo implicitne dohodnuté alebo podpísané;
 • ak predávajúci poskytol kupujúcemu výrobok, ktorý nezodpovedá vzorke alebo predlohe výrobku, pokiaľ vzorka alebo predloha výrobku nebola ukázaná len na informačné účely.

VIII. Prístup k informáciám

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť objednávateľovi tieto informácie:

 • identitu spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, IČO),
 • kontaktné údaje, ktoré užívateľovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu s poskytovateľom (e-mail, záznamník),
 • základné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
 • konečnú cenu tovaru alebo služby vrátane daní alebo spôsob výpočtu ceny, ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno konečnú cenu vypočítať vopred,
 • dostupnosť produktu (všetky produkty alebo služby ponúkané webovou stránkou musia byť dostupné v primeranom čase),
 • platobné podmienky, podmienky dodania produktu alebo podmienky výkonu služby (spôsob doručenia, adresa a dátum),
 • informácie o možných nákladoch na dopravu, doručenie alebo odoslanie alebo upozornenie, že tieto náklady môžu vzniknúť, ak ich nemožno vopred vypočítať;
 • časová platnosť ponuky,
 • podmienky, lehoty a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy a informácie o nákladoch na vrátenie tovaru (ak existujú),
 • vysvetlenie postupu, ktorý treba dodržať v prípade reklamácie, vrátane kontaktnej osoby alebo údajov o zákazníckom servise,
 • uvedomenie si zodpovednosti v prípade závažných nedostatkov,
 • možnosti a podmienky popredajných služieb a v prípade potreby aj dobrovoľnú záruku.

Počas prípravy webovej stránky sa môžu vyskytnúť chyby. Keďže tieto chyby nemôžeme kontrolovať, nezodpovedáme za ne. V prípade výrazných nezrovnalostí ohľadom cien alebo technických vlastností produktu Vás o tom budeme informovať pri zadávaní objednávky.

 

 1. Registračné údaje, názov registra, IČO:
 • Názov spoločnosti : STREAMAS d.o.o.
 • Sídlo : Bistriška cesta 3A, 1230 Domžale, Slovenija
 • Registračné číslo : 3485099000
 • IČ DPH : SI79969887
 • Daňovník : ÁNO
 • Dátum zápisu do obchodného registra : 10.02.2009

 

 1. Mimosúdne riešenie sporov a iné právne prostriedky nápravy

Spoločnosť sa bude snažiť spor vyriešiť zmierom. Ak nie je možné spor vyriešiť týmto spôsobom, príslušný na vyriešenie sporu je súd v Ľubľane.

 1. Platforma riešenia sporov

Spoločnosť Streamas d.o.o. v súlade s právnymi normami neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako poskytovateľa oprávneného na riešenie spotrebiteľských sporov, na ktorého sa spotrebitelia môžu obrátiť v súlade so zákonom o spotrebiteľských sporoch, časť Out- mimosúdne riešenie sporov.

Platforma na riešenie sporov je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viac informácií o platforme riešenia sporov nájdete na ec.europa.eu.

OSOBNÉ ÚDAJE A BEZPEČNOSŤ

Pre úspešné fungovanie a doručenie objednaného tovaru v internetovom obchode poskytovateľ ukladá údaje v užívateľskom účte. V Streamas d.o.o. nakladáme s osobnými údajmi v súlade s aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením GDPR a pravidlami o ochrane osobných údajov, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov, postupy a bezpečnostné opatrenia vrátane zodpovednosti a kontrolu v procese ich spracovania.

V prípade, že kupujúci nedokončí nákup, Streamas si vyhradzuje právo kontaktovať osobu (o poskytnutí kontaktných údajov), ktorá nedokončila nákup na základe oprávneného záujmu.

POUŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU www.topa-workwear.sk

Prezeranie a objednávanie produktov je nezáväzné, až do konečného potvrdenia ponuky/objednávky zo strany Streamas d.o.o. Všetok obsah na internetovom obchode www.topa-workwear.sk je majetkom Streamas d.o.o

Internetový obchod www.topa-workwear.sk vynakladá maximálne úsilie, aby informácie zverejnené na internetovom obchode www.topa-workwear.skboli aktuálne a správne. Napriek tomu, že je zabezpečená aktuálnosť, poskytnuté popisy produktov sa môžu líšiť od skutočných produktov. Nezodpovedáme za chyby v popise produktu a preklepy. Taktiež nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre používateľov na webovej stránke, sociálnych sieťach a iných komunikačných kanáloch.

Keď používateľ odovzdá názor, súhlasí s podmienkami použitia svojho názoru alebo komentára a umožňuje zverejnenie textu.

Spoločnosť Streamas d.o.o. si vyhradzuje právo neobmedzene používať obsah stanoviska alebo komentára na akýkoľvek iný účel, ktorý je v záujme spoločnosti Streamas d.o.o., vrátane uverejnenia v inzerátoch alebo akejkoľvek inej reklamnej komunikácie.

Spoločnosť Streamas d.o.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za:

- internet nefunguje,

- nefunkčnosť služby v dôsledku nesprávneho používania alebo neznalosti používania služieb,

- nefunkčnosť služby, ktorá je dôsledkom výpadku siete zmluvných partnerov, výpadku elektriny alebo iných technických porúch, ktoré by mohli dočasne narušiť používanie služby,

- používanie webovej stránky v rozpore so všeobecne známymi pravidlami pre bezpečné používanie internetu,

- akýchkoľvek nechcených alebo nežiaducich následkov, ktoré by užívateľ utrpel nesprávnym používaním internetového obchodu,

 

- neoprávnený prístup k stiahnutým súborom alebo údajom užívateľa - možná škoda v dôsledku používania internetového obchodu,

- používaním tovaru v rozpore s návodom uvedeným pri každom jednotlivom tovare,

- neprevádzkovanie internetového obchodu z dôvodu vyššej moci,

 • priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania produktov zakúpených v internetovom obchode www.topa-workwear.sk
 • akékoľvek škody spôsobené predĺžením doby odozvy internetového obchodu,
 • akékoľvek škody spôsobené neprenesením alebo nesprávnym prenosom údajov,
 • akúkoľvek škodu spôsobenú neoprávneným zásahom tretej osoby
 • akékoľvek škody spôsobené akýmkoľvek (hackerským) útokom tretej strany.

REKLAMÁCIE A SPORY PRODUKTOV

REKLAMÁCIE

Kupujúci môže tovar reklamovať do 14 dní od kúpy a žiadať okamžitú výmenu alebo vrátenie peňazí – platí len pre spotrebiteľov). Ak tovar nemá vlastnosti, ktoré predávajúci výslovne prisľúbil, môže kupujúci tovar reklamovať. Ak predávajúci zaslal nesprávne produkty, nesprávne množstvo produktov, nesprávnu farbu alebo akékoľvek odchýlky od pôvodnej objednávky, kupujúci môže tovar vrátiť. Reklamáciu je potrebné podať písomne s vysvetlením. Tovar z reklamácie môže kupujúci vrátiť tak, že ho osobne prinesie na adresu firmy Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3a, 1230 Domžale, alebo zašle poštou po predchádzajúcej dohode s predávajúcim a odošle poštou na adresu sídla predávajúceho. výdavok. Zásielky bez dohody s predajcom budú odmietnuté a Streamas d.o.o. ich neprijme. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu na jeho transakčný účet (TRR) najneskôr do 15 pracovných dní po úspešnom dohodnutí reklamácie a obdržaní doručeného vráteného tovaru. Pri produktoch v našej bežnej ponuke a s hodnotou objednávky menšou ako 500 EUR bez DPH máte zaručené vrátenie zaplatenej hodnoty tovaru.

VÝMENA TOVARU

V prípade, že Vám nevyhovuje počet alebo veľkosť tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.topa-workwear.sk, môžete tovar vrátiť a vymeniť s číslom resp. veľkosť, ktorá vám vyhovuje.

Zakúpený tovar je potrebné vrátiť do 14 dní od prevzatia.

Tovar prijatý spoločnosťou Streamas d.o.o. na výmenu musí byť nepoškodený, nepoužitý, v rovnakom množstve, s nalepenými všetkými originálnymi visačkami, musí byť zabalený v originálnom obale a so všetkou súvisiacou dokumentáciou.

Zakúpený tovar je možné vrátiť dvoma spôsobmi:

 • Zakúpený tovar so všetkou potrebnou dokumentáciou zasielate na adresu: Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3a, 1230 Domžale.
 • So zakúpeným tovarom a všetkou súvisiacou dokumentáciou sa na vlastné náklady dostavte na našu adresu Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3a, 1230 Domžale. Návštevu je potrebné ohlásiť vopred.

 

 

 

REKLAMÁCIA NA DORUČENIE

Ak sa váš produkt poškodil pri preprave alebo nezodpovedá vašej objednávke (chybná alebo chýbajúca položka), oznámte nám to do 48 hodín od doručenia na e-mail info@topa-workwear.sk.

Vašu sťažnosť budeme riešiť prednostne a úprimne sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

REKLAMÁCIA TÝKAJÚCA SA PRODUKTU ALEBO SLUŽBY

Ak ste postupovali podľa návodu na použitie a problém sa nevyriešil, kontaktujte nás e-mailom na info@topa-workwear.sk.

Ak nemôžete zdokumentovať poruchu na videu, môžeme vás požiadať o vrátenie produktu a my ho skontrolujeme v našom sklade. Náklady na dopravu hradí odosielateľ, zásielky na dobierku nepreberáme.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKE

Vyhlasujeme, že výrobok bude bezchybne fungovať, ak používateľ bude postupovať podľa návodu na použitie. Streamas d.o.o. sa zaväzuje v záručnej dobe (45 dní) opraviť/vymeniť všetky závady a technické nedostatky, ktoré by sa na výrobku vyskytli pri bežnom používaní.

Na uvedený technický výrobok výrobca ponúka 1-ročnú záruku od dátumu nákupu alebo inú zákonnú záručnú dobu za nasledujúcich podmienok:

 • pri reklamácii je potrebné predložiť platný záručný list a faktúru o kúpe produktu (alebo ich kópiu);
 • počas záručnej doby môže servis vykonávať iba spoločnosť Streamas d.o.o.;
 • výrobok nesmie byť mechanicky poškodený;
 • výrobok musíte používať v súlade s pokynmi;
 • kupujúci musí nahlásiť viditeľné vady na produkte do 8 dní od kúpy.

Záruka sa vydáva na bezchybnú prevádzku technických zariadení a strojov a pod. ale nie pre textilné výrobky.

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE ZMLUVY JE V SÚLADE S ČLÁNKOM 43 ZVPOT.

Každý spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Správa sa považuje za včasnú, ak bola odoslaná v lehote. V prípade odstúpenia od zmluvy spoločnosť Streamas d.o.o. vráti spotrebiteľovi všetky zaplatené platby čo najskôr, najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Náklady účtované spotrebiteľovi pri ukončení zmluvy sú náklady na vrátenie tovaru. V prípade, že spotrebiteľ už obdržal sumu a tovar a odstúpi od zmluvy, musí alebo je povinný vrátiť prijatú sumu spoločnosti Streamas d.o.o. do 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie tovaru spoločnosti Streamas d.o.o. v lehote na odstúpenie od zmluvy sa považuje za rovnaké ako odstúpenie od zmluvy. Tovar prijatý spoločnosťou Streamas d.o.o. od spotrebiteľa musí byť vrátený nepoškodený, musí mať nalepené všetky originálne visačky, musí byť zabalený v originálnom obale a musí byť v rovnakom množstve. Balík je potrebné poslať ako bezplatné doručenie. Viac si môžete prečítať na odkaze: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

V prípade odstúpenia od zmluvy sa už zaplatené poštovné náklady (skutočné náklady na dopravu) nevracajú.

 

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v rozsahu, v ktorom je súčasťou objednávky spotrebiteľa doplnková služba ako potlač, vyšívanie, šitie a pod., na základe ktorej bola služba vykonaná na základe želania spotrebiteľa alebo zákazníka a ku ktorej spotrebiteľ alebo zákazník tiež súhlasil.

 

SPORY

Ak máte sťažnosť na náš produkt a služby a nesúhlasíte s riešením, alebo ak nemôžeme nájsť riešenie spoločne, môžete svoju sťažnosť predložiť Výboru pre spory prostredníctvom Európskej platformy na riešenie sporov http://ec.europa. . eu/spotrebitelia/odr/.

BUDÚ ZVAŽOVANÉ LEN POŽIADAVKY, KTORÉ SPLŇUJÚ VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ PODMIENKY.

Viac o všeobecných podmienkach a pravidlách používania súborov cookie si môžete prečítať na odkazoch v spodnej časti stránky.

 1. KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť bude kontaktovať užívateľa prostriedkami komunikácie na diaľku iba v prípade, ak je to nevyhnutné pre realizáciu objednávky.

Spoločnosť poskytuje svojim používateľom služby podpory na adrese info@topa-workwear.sk.

Používateľov je možné kontaktovať aj na komerčné účely, ak nám dajú súhlas alebo ak už v našom internetovom obchode nakúpili, a to nasledujúcou správou:

 • budú zreteľne a jednoznačne označené ako reklamné posolstvo,
 • jasne ukazuje odosielateľa,
 • bude jasne identifikovať rôzne propagačné akcie a iné marketingové metódy ako také.

Viac informácií o komunikácii nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie.

 1. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky informácie, obrázky a texty a všetky ostatné materiály (napr. videoobsah, grafika, náčrty atď.) umiestnené na našej webovej stránke sú chránené autorským právom alebo zákonom o duševnom vlastníctve.

Kúpou Produktov alebo používaním Webovej stránky Používateľ nezískava žiadne autorské práva, vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva k Produktom a/alebo Webovej stránke. Používateľ môže použiť materiály len pre svoje vlastné nekomerčné účely.

 1. VYHLÁSENIE

Spoločnosť dodržiava zrieknutie sa zodpovednosti uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ale aj nasledujúce obmedzenia:

 

 • Ak sa rozhodnete používať náš internetový obchod alebo našu webovú stránku, súhlasíte s tým, že tak urobíte dobrovoľne, a teda znášate všetky riziká. Stránka a Obchod sú poskytované „tak ako sú“ bez výslovných alebo implicitných záruk. Akékoľvek obmedzenia zodpovednosti v tejto časti alebo inde v týchto podmienkach platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
 • Spoločnosť neručí za fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ani nezaručuje, že webová lokalita bude fungovať bez chýb, vírusov alebo malvéru podobného vírusu. Okrem toho spoločnosť nezaručuje, že informácie zverejnené na webovej stránke sú presné a úplné. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, vrátane, ale nielen: priamych, nepriamych alebo následných škôd vyplývajúcich z používania webovej stránky alebo vyplývajúcich z jej používania.
 • Ak sa rozhodnete používať internetový obchod a platiť v uvedenom internetovom obchode, výslovne súhlasíte s tým, že ho používate na vlastné riziko a že za všetky riziká súvisiace s platbou v našom obchode, vrátane neúspešných platieb zo strany používateľa, zodpovedáte len vy, chyby pri platbe a chyby pri vrátení peňazí v prípade reklamácie. Toto vylúčenie zodpovednosti platí v plnom rozsahu povolenom zákonom. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním webovej stránky a/alebo produktov dostupných v našom internetovom obchode.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uzavretie zmluvy Tieto všeobecné obchodné podmienky majú spolu s objednaním služieb prostredníctvom internetovej stránky, ako aj všetkých podstránok tejto internetovej stránky povahu zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a spoločnosťou.

Oddeliteľnosť ustanovení

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je (úplne alebo čiastočne) nezákonné, neplatné alebo inak neplatné, bude sa toto ustanovenie (celé alebo jeho časť) považovať za vymazané a zvyšok všeobecných podmienok a Podmienky budú platiť aj naďalej.

Plná procesná kapacita

Používateľ zaručuje, že je plne komerčne spôsobilý prevziať na seba práva a povinnosti z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmto sa zaručujete, že na plnenie povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nepotrebujete súhlas tretej strany.

Znalosť Všeobecných obchodných podmienok

Týmto zaručujete, že ste si prečítali a plne ste si vedomí týchto všeobecných zmluvných podmienok pred ich prijatím, najmä v súvislosti s ustanoveniami o odmietnutí zodpovednosti.

Právo, ktorým sa riadia tieto Všeobecné obchodné podmienky Na všeobecné obchodné podmienky sa vzťahuje právo Slovinskej republiky. Pre všetky spory vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Úprava týchto Všeobecných obchodných podmienok

Nie ste oprávnený meniť žiadne z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok ani sa zriecť (úplne alebo čiastočne) platnosti niektorého z uvedených ustanovení. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie stránky sa bude považovať za súhlas so zmenami platnými v čase používania. Ak so zmenami nesúhlasíte, máte právo od zmluvy odstúpiť.

Celá zmluva

Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria celú zmluvu medzi zmluvnými stranami. Všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo rokovania sú plne nahradené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Jazykové verzie Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Akékoľvek verzie týchto všeobecných obchodných podmienok v akomkoľvek inom jazyku sú pripravené s cieľom uľahčiť prístup k všeobecným obchodným podmienkam. Týmto súhlasíte a chápete, že v prípade akýchkoľvek sporov je rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

Význam pojmov Pojmy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach majú definície uvedené na začiatku týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Spoločnosť Streamas d.o.o., Bistriška cesta 3A, Domžale, 1230 Domžale, Slovenija /
info@topa-workwear.sk

Registračný orgán: Okresný súd v Ľubľane / Základné imanie: 7 500 EUR / IBAN: SI56 0310 4100 0456 061/ IČ DPH: SI79969887 /

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.