REKLAMÁCIE, VRÁTENIE A VÝMENY (Kupujúci – fyzická osoba – spotrebiteľ)

Od kúpy môžete odstúpiť do 14 dní od doručenia, a to bez udania dôvodu. Ak chcete požiadať o výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí za produkt, musíte produkt vrátiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, fyzicky prevezmete tovar.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený, pokiaľ je to možné, v pôvodnom a nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom . V prípade, že je produkt alebo originálny obal poškodený alebo nadmerne používaný, obchod si vyhradzuje právo účtovať odpočítanú sumu pri vrátení nákupnej hodnoty produktu.

Do 14 dní od doručenia môžete vyplniť formulár na výmenu alebo vrátenie peňazí na nižšie uvedenom odkaze ALEBO nás o svojom zámere zrušiť nákup informujte e-mailom.

V prípade výmeny produktov vyplňtehttps://forms.gle/G9W4uNSboW7PcMJE8

V prípade vrátenia vyplňte: https://forms.gle/L8dGfn2PPu3jV4ff9

Upozornenie: Vrátenie peňazí právnickým osobám nie je možné.

V prípade výmeny produktov, ako právnická osoba vyplňte

https://forms.gle/G9W4uNSboW7PcMJE8

Pred odoslaním produktu späť k nám skontrolujte potvrdenie objednávky alebo faktúru (prijatú e-mailom s objednávkou), že ste si produkt zakúpili v našom internetovom obchode a skontrolovali ste zoznam nevratných produktov. Ak odošlete položku, ktorá nie je naša alebo nie je vhodná na vrátenie, nezodpovedáme za vašu chybu a nevrátime vám ju ani vám neúčtujeme za vrátenie.

Od zaslania správy o zrušení máte 14 dní na vrátenie balíka na našu adresu:

STREAMAS D.O.O.

PARMOVA ULICA 14

1000 LJUBĽANA

Balík odporúčame zaslať doporučene s doručenkou. V prípade straty balíka budeme stále schopní vyriešiť vašu reklamáciu na základe potvrdenia o doručení prostredníctvom čísla zásielky.

Náklady na dopravu hradí odosielateľ, zásielky na vlastné náklady nepreberáme.

Za vrátené produkty vám vrátime peniaze. Dodatočné vybrané poplatky sú nevratné. V prípade odstúpenia od kúpy náklady na vrátenie zásielky hradí kupujúci, teda sa nevracajú ani náklady na poštovné za zaslanie produktu.

 

 

 

 

 

 

 

Výnimky z práva na odstúpenie od kúpy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpy, ktorej predmetom je:

 

 • poskytovanie služby, ak sa jej realizácia začala s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpy a ak celá bola poskytnutá služba (napríklad: dobierka, rýchle doručenie, poistenie balíka).
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť v lehote na odstúpenie od kúpy,
 • predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo skaze,
 • predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ochranný obal bol po dodaní poškodený (napríklad: kozmetika, čistiace prostriedky, leštiace pasty a plavky, spodná bielizeň, ponožky),
 • predaj tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. set/set, všetky produkty z ponuky „produkt s prekvapením“, obidva produkty z ponuky 1+1 zdarma, akýkoľvek DARČEK),
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri kúpe, pričom ich dodanie je možné najneskôr do 30 dní a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie neodkladných opráv alebo údržby, ktoré si spotrebiteľ výslovne vyžiadal od predávajúceho; to neplatí pre objednávky služieb a objednávky, ktorých predmetom je predaj tovaru, s výnimkou náhradných dielov potrebných na opravu alebo údržbu, ak boli uzatvorené počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto neobjednal. služby alebo tovar vopred,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače okrem predaja na základe zmluvy o predplatnom a predaja kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytovanie ubytovacích služieb za iným účelom, ako je bývanie, preprava tovaru, prenájom vozidiel, poskytovanie stravovacích služieb alebo poskytovanie služieb spojených s trávením voľného času a po uplynutí ktorého sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutom termíne. Konečný termín,
 • prenos elektronického obsahu, ktorý nie je na fyzickom nosiči, ak sa jeho prenos začal s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uviedol, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpy (napr. , e-knihy).

UPOZORNENIE: Ak dobrovoľne vrátite nezrušiteľný produkt mimo 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, mimo 14-dňovej lehoty na vrátenie od oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo produkt, ktorý nebol zakúpený v našom obchode, tento produkt bude vrátený iba po zaplatení poplatku 10 EUR, čo sú náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie, inak bude produkt zničený. Neprevzaté produkty budú po 2 mesiacoch zničené.

 

 

BUDÚ ZVAŽOVANÉ LEN POŽIADAVKY, KTORÉ SPLŇUJÚ VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ PODMIENKY.

Viac o všeobecných podmienkach a pravidlách používania súborov cookie si môžete prečítať na odkazoch v spodnej časti stránky.

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.