Ochrana pred elektrickým oblúkom

IEC 61482 - 2: 2009
Ochrana pred elektrickým oblúkom

Elektrický oblúk alebo výbuch v dôsledku poruchy (napr. skratu) v elektrickej inštalácii spôsobí náhle uvoľnenie intenzívneho tepla a svetla, čo spôsobí vážne popáleniny alebo iné zranenia. Tento štandard je rozdelený do rôznych tried.

Trieda 1: ochrana pred elektrickým oblúkom 4KA
Trieda 2: ochrana pred elektrickým oblúkom 7KA

Oblečenie je testované na napätie do cca 400V a na čas 500ms.

Všetky odevy podľa tejto normy spĺňajú aj normy EN 340: 2003 & EN ISO 13688: 2013:
Ochranný odev: všeobecné požiadavky. Stanovuje všeobecné zdravotné a ergonomické požiadavky, ako aj starnutie, veľkosť, označovanie a pokyny pre používateľa.Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.