Ochrana pri zváraní a príbuzných procesoch

EN ISO 11612: 2008 / EN ISO 11612: 2015
Ochrana pri zváraní a súvisiacich procesoch

Táto norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti odevov určených na ochranu tela nositeľa pred teplom a ohňom, s výnimkou rúk. Norma uvádza rôzne formy ochrany označené písmenom a indexom účinnosti (vyššia, lepšie chránená).

A: Šírenie plameňa (2 úrovne)
B: zahrievanie (3 stupne)
C: sálavé teplo (4 stupne)
D: hliníková striekačka (3 stupne)
E: Železná striekačka (3 úrovne)
F: kontaktné teplo (3 stupne)

Všetky odevy podľa tejto normy spĺňajú aj normy EN 340: 2003 & EN ISO 13688: 2013:
Ochranný odev: všeobecné požiadavky. Stanovuje všeobecné zdravotné a ergonomické požiadavky, ako aj starnutie, veľkosť, označovanie a pokyny pre používateľa.

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.