Ochrana pred chladným prostredím

EN 14058: 2004
Ochrana pred chladným prostredím

X (trieda tepelnej odolnosti 1 - 3)
X (trieda priepustnosti vzduchu 1 - 3, voliteľné)
X (trieda odolnosti voči vode 1 - 2, voliteľné)
X (tepelná izolácia s pohyblivou figurínou, voliteľné)
X (tepelná izolácia so stacionárnou figurínou, voliteľné)

Tieto odevy chránia svojho nositeľa pred chladným prostredím (teplota do -5°C). X znamená, že odev nebol testovaný na túto charakteristiku. Aby ste splnili túto normu, oblečenie sa musí nosiť úplne uzavreté. Ak existujú možnosti nastavenia (t. j. na zápästí alebo v páse), mali by sa použiť. Tepelná izolácia sa môže znížiť, ak sa odev po procese čistenia namočí. Oblečenie uchovávajte na suchom a dobre vetranom mieste, aby sa zachovala úroveň ochrany. Podľa EN 14058: 2004 je nosenie dodatočnej ochrany na zabránenie ochladzovania, napríklad hlavy, rúk a nôh, voliteľné.

Všetky odevy podľa tejto normy spĺňajú aj normy EN 340: 2003 & EN ISO 13688: 2013:
Ochranný odev: všeobecné požiadavky. Stanovuje všeobecné zdravotné a ergonomické požiadavky, ako aj starnutie, veľkosť, označovanie a pokyny pre používateľa.

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.