Ochrana pred elektrostatickým nábojom

EN 1149 - 5: 2008
Ochrana pred elektrostatickým nábojom

Antistatický odev sa nosí, aby sa zabránilo iskrám z elektrostatických nábojov, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.

Norma (EN 1149) pozostáva z rôznych častí, ktoré špecifikujú požiadavky a skúšobné metódy na meranie ochrany pred statickou elektrinou alebo iným poškodením. Časť 5 normy (EN 1149-5) popisuje požiadavky na vlastnosti antistatického oblečenia.

Všetky odevy podľa tejto normy spĺňajú aj normy EN 340: 2003 & EN ISO 13688: 2013:
Ochranný odev: všeobecné požiadavky. Stanovuje všeobecné zdravotné a ergonomické požiadavky, ako aj starnutie, veľkosť, označovanie a pokyny pre používateľa.

Prihláste sa na odber e-noviniek

Prostredníctvom nášho bezplatného e-newsletteru vás budeme informovať o aktuálnych ponukách a novinkách.